Forside > Klagebrev > Klage på kontrollavgift og purring

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på kontrollavgift og purring

Klage på kontrollavgift og purring

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kontrollavgift og purring

Viser til tilsendt purring på kontrollavgift utstedt
for kjøretøy med registreringsnummer
. Jeg har ikke mottatt den opprinnelige kontrollavgiften. Ifølge alminnelige regler for inndrivning av pengekrav kan det ikke kreves purregebyr, inkassosalærer, forsinkelsesrenter eller andre tilleggskostnader før man har fått kjennskap til kravet.
Jeg vil ikke betale kontrollavgiften med purregebyr på til sammen kr
,-. Dette begrunner jeg på følgende måte:
. Etter Inkassolovens § 17, andre ledd, er kontrollavgiften og purregebyret med andre ord omstridt. Dette betyr at jeg ikke kan belastes inkassoomkostninger, og at det vil stride mot god inkassoskikk å forsøke å drive inn kravet gjennom inkasso.
Jeg ber derfor om at kontrollavgiften og purregebyret frafalles, og i alle tilfeller om at den videre inndrivning stoppes. Jeg ber videre om å få en tilbakemelding innen 14 dager. Dersom kravet ikke frafalles, vil det bli vurdert oversendt Inkassoklagenemnda eller Forliksrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.