Forside > Klagebrev > Klage på purring av kontrollavgift

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på purring av kontrollavgift

Klage på purring av kontrollavgift

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på purring av kontrollavgift

Viser til purring på kontrollavgift utstedt
for kjøretøy med registreringsnummer
. Jeg har ikke mottatt den opprinnelige avgiften. Ifølge alminnelige regler for inndrivning av pengekrav kan det ikke kreves purregebyr, inkassosalærer, forsinkelsesrenter eller andre tilleggskostnader før man har fått kjennskap til kravet.
Jeg aksepterer kontrollavgiften på kr
, men bestrider purregebyret. Dette er begrunnet i følgende forhold:
. Etter Inkassolovens § 17, andre ledd, er purregebyret med andre ord omstridt. Det betyr at det vil stride mot god inkassoskikk å forsøke å inndrive gebyret gjennom inkasso, og at jeg ikke kan belastes ytterligere omkostninger før gebyrets rettmessighet eventuelt er avgjort.
Jeg ber først og fremst om at purregebyret frafalles, og i alle tilfeller om at videre inndrivning stoppes. Videre ber jeg om å få en tilbakemelding på min henvendelse inne 14 dager. Dersom saken ikke avsluttes, vil den bli vurdert oversendt Inkassoklagenemnda eller Forliksrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.