Forside > Klagebrev > Feil periodiske kjøretøykontroll

KLAGEBREV TIL SELGER

Feil periodiske kjøretøykontroll

Feil periodiske kjøretøykontroll

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Jeg har foretatt betaling av deres krav for reparasjonen av

, men krever tilbakebetaling av kr
. Viser til utført periodisk kjøretøykontroll på ovennevnte kjøretøy. Etter mitt syn foreligger det feil ved denne kjøretøykontrollen. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Med denne begrunnelsen krever jeg at det jeg har betalt for kontrollen kr
,- tilbakebetales.
Ber om en skriftlig tilbakemelding på om mitt krav aksepteres innen 14 dager fra dags dato. Jeg vil vurdere å oversende saken til Statens vegvesen. Dersom mine krav ikke aksepteres, vil jeg uansett oversende saken.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.