Forside > Klagebrev > Jeg har ikke mottatt spesifisert regning og vil kreve dette

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg har ikke mottatt spesifisert regning og vil kreve dette

Jeg har ikke mottatt spesifisert regning og vil kreve dette

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Jeg har ikke mottatt spesifisert regning og vil kreve dette for reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

Viser til utført oppdrag og mottatt regning, og vil i den forbindelse komme med følgende krav.
Den mottatte regninga er ikke spesifisert og det er derfor vanskelig for meg å gå gjennom den for å kontrollere art og omfang av arbeidet og de materialer som er brukt ved utførelsen. På grunn av dette krever jeg at en spesifisert regning sendes meg så snart som mulig, jf. håndverkertjenesteloven § 36. Så snart denne er mottatt og gjennomgått vil betaling skje.

Dersom vi ikke skulle komme til enighet, vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.