Forside > Klagebrev > Jeg krever erstatning forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg krever erstatning forsinkelse

Jeg krever erstatning - forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav som følge av forsinket reparasjon på kjøretøy med registreringsnummer

. Viser til avtale inngått med dere om utføring av følgende oppdrag:
. Ut ifra denne avtalen er reparasjonen forsinket. Denne påstanden legges fram med følgende begrunnelse:
. På grunn av forsinkelsen har jeg hatt et økonomisk tap på kr
,-. Jeg krever med dette erstatning for tapet, jf. håndverkertjenesteloven § 28. Kopi av dokumentasjon for erstatningskravet følger vedlagt.
Jeg ber om at erstatningen blir utbetalt så snart som mulig og senest innen 14 dager fra dags dato. Skulle dere ha innsigelser til kravet, ber jeg om å få dem i hende innen fristen. Hvis jeg ikke mottar erstatning, eller det blir reist innvendinger mot kravet mitt, vil saken bli vurdert oversendt Forbrukerrådet eller Forliksrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.