Forside > Klagebrev > Jeg krever heving forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg krever heving forsinkelse

Jeg krever heving - forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav som følge av forsinket reparasjon på kjøretøy med registreringsnummer

. Viser til avtale inngått med dere om utføring av følgende oppdrag:
. Ut ifra denne avtalen er reparasjonen forsinket, og forsinkelsen er av vesentlig betydning. Denne påstanden legges fram med følgende begrunnelse:
. Slik jeg ser det har dere hatt tilstrekkelig anledning til å utføre oppdraget. Jeg krever derfor at avtalen heves, og at jeg følgelig stilles som om den ikke var blitt inngått jf. håndverkertjenesteloven §§ 15 og 16.
En tilbakemelding på om hevningskravet blir akseptert, sendes meg innen 14 dager fra dags dato.
Skulle ikke saken løse seg vil saken bli vurdert oversendt Forbrukerrådet eller Forliksrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.