Forside > Klagebrev > Jeg krever heving og erstatning for ekstrautgifter

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg krever heving og erstatning for ekstrautgifter

Jeg krever heving og erstatning for ekstrautgifter

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

. Viser til ovennevnte reparasjon utført av deres verksted, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon.
Etter min mening er tjenesten mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. Reparasjonen ble ikke utført slik den skulle. Feil og mangler førte til et vesentlig dårligere resultat enn det vi var enige om på forhånd. Jeg krever derfor at avtalen heves, jf. håndverkertjenesteloven § 26. Heving innebærer at vi så langt som mulig skal opptre som om avtalen ikke var inngått. Jeg krever med dette at innbetalt beløp på kr
,- tilbakeføres til meg så raskt som mulig. I tillegg krever jeg erstatning på kr
,- for de faktiske utgifter jeg har hatt som en følge av mangelen, jf. håndverkertjenesteloven § 28. Kopi av dokumentasjon på utgiftene følger vedlagt.
Jeg ber om at dere tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at jeg får en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.