Forside > Klagebrev > Jeg krever prisavslag og erstatning for ekstrautgifter

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg krever prisavslag og erstatning for ekstrautgifter

Jeg krever prisavslag og erstatning for ekstrautgifter

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

. Viser til ovennevnte reparasjon utført av deres verksted, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon.
Etter min mening er tjenesten mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. På grunn av at mangelen ikke har blitt rettet opp krever jeg prisavslag tilsvarende beløpet det vil koste meg å få mangelen rettet, jf. håndverkertjenesteloven § 25. Prisavslaget jeg krever er kr
,-. I tillegg krever jeg en erstatning på kr
,-, for de faktiske utgifter jeg har hatt som en følge av mangelen, jf. håndverkertjenesteloven § 28. Kopi av dokumentasjon på utgiftene følger vedlagt. Jeg ber om at dere tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at jeg får en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.