Forside > Klagebrev > Jeg vil holde tilbake deler av beløpet

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil holde tilbake deler av beløpet

Jeg vil holde tilbake deler av beløpet

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

. Viser til ovennevnte reparasjon utført av deres verksted, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon.
Etter min mening er tjenesten mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. Jeg har ikke betalt hele regningen, og gjør oppmerksom på at restbeløpet kr
,- ikke blir betalt før dere har ordnet opp i forholdet. Jeg forbeholder meg denne retten til å holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer kravet mitt, jf. håndverkertjenesteloven 23.
Jeg ber om at dere tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at jeg får en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.