Forside > Klagebrev > Jeg vil oversende en klage på utført periodisk kjøretøykontroll til statens vegvesen

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil oversende en klage på utført periodisk kjøretøykontroll til statens vegvesen

Jeg vil oversende en klage på utført periodisk kjøretøykontroll til Statens vegvesen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på takst på bil med registreringsnummer

Den periodiske kjøretøykontrollen, som jeg er misfornøyd med, ble utført av:
. Kopi av kontrollseddel følger vedlagt. Min misnøye vil jeg begrunne med følgende:
. Ber om at saken tas opp til behandling, og om nødvendig oversendes Vegdirektoratet for en endelig avgjørelse.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.