Forside > Klagebrev > Klage på at det kreves betalt for forundersøkelse uten at dette er avtalt

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på at det kreves betalt for forundersøkelse uten at dette er avtalt

Klage på at det kreves betalt for forundersøkelse uten at dette er avtalt

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på at det kreves betalt for forundersøkelse uten at dette er avtalt i forbindelse med reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

Jeg har mottatt regning på kr
,- fra dere.
I henhold til avtalen skulle det foretas en undersøkelse for å kartlegge om det skulle foretas en reparasjon. Det er ikke avtalt eller opplyst overfor meg at det ville kreves betaling for en slik undersøkelse, og i henhold til håndverkertjenesteloven § 34 kan det da ikke kreves betalt for denne undersøkelsen.
Med ovennevnte begrunnelse krever jeg at kravet overfor meg frafalles, og vil opplyse om at dette må anses som omtvistet.
Dersom dere skulle være uenig i ovennevnte, ber jeg om en skriftlig tilbakemelding på dette så snart som mulig og senest innen 14 dager fra dags dato. Om vi ikke skulle komme til enighet i saken vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.