Forside > Klagebrev > Klage på at merverdiavgift er lagt til prisoverslaget på den mottatte regning

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på at merverdiavgift er lagt til prisoverslaget på den mottatte regning

Klage på at merverdiavgift er lagt til prisoverslaget på den mottatte regninga

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på at merverdiavgift er lagt til prisoverslaget på mottatt regning for reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

Jeg har mottatt regning for utført arbeid som ikke er i samsvar med pristilbud. Den avtalte prisen var på kr.
, mens det på regninga er lagt til merverdiavgift på dette beløpet.
Alle priser oppgitt til forbruker er å betrakte som inklusiv merverdiavgift, med mindre det står i pristilbudet at merverdiavgift kommer i tillegg. Siden prisoverslaget ikke sier noe om merverdiavgift, og det ikke på annen måte var opplyst om at dette kom i tillegg, har jeg gått ut fra at prisoverslaget var inklusiv merverdiavgift, jf. håndverkertjenesteloven.§ 32.
Jeg har nå betalt det avtalte beløpet minus den påplussede merverdiavgiften, og restbeløpet må anses som omtvistet. Dersom dere skulle være uenig i dette, ber jeg om en skriftlig tilbakemelding så snart som mulig og senest innen 14 dager fra dags dato.

Dersom vi ikke skulle komme til enighet, vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.