Forside > Klagebrev > Klage på avvik mellom prisoverslag og mottatt regning

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på avvik mellom prisoverslag og mottatt regning

Klage på avvik mellom prisoverslag og mottatt regning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på avvik mellom prisoverslag og mottatt regning for reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

Jeg har mottatt regning for utført arbeid som overskrider det prisoverslaget som dannet grunnlaget for at dere fikk oppdraget. Prisoverslaget lyder på kr
,- mens regninga er på kr
,-. I henhold til håndverkertjenesteloven § 32 skal ikke prisen overskride det oppgitte beløpet med mer en 15%. I dette tilfellet overskrides prisoverslaget med mer en dette.
Ut fra ovennevnte har jeg betalt i henhold til prisoverslaget med tillegg på 15%, noe som til sammen blir kr
. Restbeløpet må anses som omtvistet.
Dersom dere skulle være uenig i dette, ber jeg om en skriftlig tilbakemelding så snart som mulig og senest innen 14 dager fra dags dato. Dersom vi ikke skulle komme til enighet, vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.