Forside > Klagebrev > Klage på avvik mellom pristilbud og mottatt regning

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på avvik mellom pristilbud og mottatt regning

Klage på avvik mellom pristilbud og mottatt regning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på avvik mellom pristilbud og mottatt regning for reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

Jeg har mottatt regning for utført arbeid som ikke er i samsvar med prisen vi avtalte på forhånd. Den avtalte prisen var på kr
,-, mens regninga jeg har mottatt lyder på kr
,-. Dette blir et avvik på kr
,-. Jeg vil med dette be om en forklaring på hvorfor regninga avviker fra pristilbudet. Send meg en tilbakemelding så snart som mulig og senest innen 14 dager fra dags dato.
Jeg har betalt prisen vi har avtalt. Restbeløpet vil bli holdt tilbake inntil videre og må anses som omtvistet.
Dersom vi ikke skulle komme til enighet, vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.