Forside > Klagebrev > Klage på utført tilleggsarbeid som ikke var avtalt

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på utført tilleggsarbeid som ikke var avtalt

Klage på utført tilleggsarbeid som ikke var avtalt

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på utført tilleggsarbeid som ikke var avtalt ved reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

Viser til inngåtte avtale. Det viser seg at det er utført arbeid utover det som var omfattet av oppdraget. Jeg er ikke blitt informert om dette før arbeidet startet, jf. håndverkertjenesteloven § 9.
Slik jeg ser det er dette arbeid hvor det ikke var nødvendig med umiddelbar igangsetting. Det ville ikke ha oppstått noen form for skade dersom dere hadde ventet til jeg ble kontaktet. Jeg vil også nevne at prisen for tilleggstjenesten antas å bli høy i forhold til det avtalte oppdraget.
Med ovennevnte begrunnelse mener jeg at dere var forpliktet til å kontakte meg før arbeidet ble satt i gang. Ut i fra dette er jeg ikke villig til å betale for tilleggsarbeidet, men vil foreta innbetaling i henhold til avtalt oppdrag.
Det tilbakeholdte beløpet må anses som omtvistet. Et eventuelt forsøk på å inndrive kravet via inkasso vil dermed være å betrakte som et brudd på god inkassoskikk.
Dersom dere skulle være uenig i ovennevnte, ber jeg om en skriftlig tilbakemelding på dette så snart som mulig og senest innen 14 dager fra dags dato. Om vi ikke skulle komme til enighet i saken vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet eller Forbrukerrådet for behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.