Forside > Klagebrev > Unødvendig arbeid i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll jeg vil holde tilbake deler av beløpet

KLAGEBREV TIL SELGER

Unødvendig arbeid i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll jeg vil holde tilbake deler av beløpet

Unødvendig arbeid i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll - jeg vil holde tilbake deler av beløpet

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på unødvendig utført reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer

i forbindelse med periodisk kjøretøykontroll. Viser til den foretatte undersøkelsen av min bil, der det kom fram at det måtte utføres en del arbeid. Det viser seg at arbeidet som er utført ikke var nødvendig. Dette begrunnes med følgende:
. Med denne begrunnelse vil jeg ikke betale hele beløpet som er krevd overfor, men er villig til å betale kr.
,-. Restbeløpet må anses som omtvistet. I tillegg vil jeg kreve at utgiftene jeg har hatt til å utføre periodisk kjøretøykontroll kr.
,- tilbakebetales. Ber om en skriftlig tilbakemelding på om mitt krav aksepteres så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dags dato. Dersom mine krav ikke aksepteres, vil jeg vurdere å oversende en klage på den periodiske kjøretøykontrollen til Statens Vegvesen, mens en klage på den unødvendige utførte reparasjonen vil bli vurdert oversendt Forbrukerrådet.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.