Forside > Klagebrev > Dagmulkt og fullføring ved forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Dagmulkt og fullføring ved forsinkelse

Dagmulkt og fullføring ved forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på oppføring av bolig

. Jeg viser til avtale om oppføring av ovennevnte bolig, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjonskrav. Slik jeg ser det, er boligen forsinket. Det begrunner jeg på følgende måte:
. Jeg krever at boligen blir fullført snarest mulig, og senest innen
. Det vil bli krevd dagmulkt, kr
,- per dag frem til boligen kan overtas.
Dersom boligen ikke er helt ferdig ved overtakelse, krever jeg en separat avtale for fullføring av gjenstående arbeider. Den skal minst inneholde frist for fullføring, og avtale om dagmulkt dersom fristen ikke overholdes. Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra Dem, vil jeg vurdere å oversende saken til Boligtvistnemnda.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.