Forside > Klagebrev > Ferdigstillelse eller erstatning for kostnader ved forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Ferdigstillelse eller erstatning for kostnader ved forsinkelse

Ferdigstillelse eller erstatning for kostnader ved forsinkelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på oppføring av bolig

. Jeg viser til avtale om oppføring av ovennevnte bolig, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjonskrav. Slik jeg ser det, er ikke arbeidet på boligen fullført. Følgende arbeid gjenstår eller er mangelfullt:
. Jeg krever at gjenstående arbeid fullføres eller rettes opp snarest mulig, og senest innen
. Dersom arbeid ikke er fullført eller rettet opp, vil det bli krevd erstatning for ekstrakostnader ved å engasjere andre for å ferdigstille boligen. Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra Dem, vil jeg vurdere å oversende saken til Boligtvistnemnda.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.