Forside > Klagebrev > Jeg krever å fastholde kjøpet samt erstatning ved forsinket overtagelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg krever å fastholde kjøpet samt erstatning ved forsinket overtagelse

Jeg krever å fastholde kjøpet, samt erstatning ved forsinket overtagelse

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på forsinkelse ved kjøp av eiendom

. Jeg viser til avtale om kjøp av ovennevnte eiendom, samt avhendingsloven § 4-2 og § 4-5, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjon. Etter min mening er overlevering av eiendommen forsinket. Dette begrunner jeg på følgende måte:
. Jeg vil med dette opplyse at jeg krever å få gjennomført avtalen om kjøp av eiendommen. I tillegg krever jeg erstatning for de faktiske utgifter jeg har hatt som følge av forsinkelsen, kr
,-. Kopi av dokumentasjon av utgiftene følger vedlagt.

Jeg ber om at De tar stilling til dette så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, blir saken vurdert oversendt til Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.