Forside > Klagebrev > Prisavslag

KLAGEBREV TIL SELGER

Prisavslag

Jeg krever prisavslag - brev til selger

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eiendom

. Jeg viser til kjøp av ovennevnte eiendom, samt avhendingsloven § 4-12, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjon. Etter min mening foreligger det en mangel med eiendommen. Det begrunner jeg på følgende måte:
. Vedlagt følger dokumentasjon som bekrefter mangelen. Det vil ikke være praktisk at De utfører reparasjoner på eiendommen. På grunnlag av ovennevnte krever jeg et prisavslag på kr
,-. Dokumentasjon på kostnadene følger vedlagt. Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, blir saken vurdert oversendt til Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.