Forside > Klagebrev > Eierskifteforsikring jeg krever utbedring

KLAGEBREV TIL SELGER

Eierskifteforsikring jeg krever utbedring

Jeg krever utbedring - brev til eierskifteforsikringsselskap

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eiendom

. Jeg viser til kjøp av eiendom
fra
, samt avhendingsloven § 4-10, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjon.
Etter min mening foreligger det en mangel med eiendommen. Det begrunner jeg på følgende måte:
. Vedlagt følger dokumentasjon som bekrefter mangelen.
På grunnlag av ovennevnte krever jeg at Deres selskap engasjerer håndverker for å utbedre mangelen så snart som mulig, og uten kostnad for meg. Jeg ber om at De tar kontakt med meg snarest for å avtale gjennomføring. Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 30 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, blir saken vurdert oversendt til Finansklagenemnda (FinKN Eierskifte) for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.