Forside > Klagebrev > Eierskifteforsikring jeg vil klage på forsikringsoppgjør

KLAGEBREV TIL SELGER

Eierskifteforsikring jeg vil klage på forsikringsoppgjør

Jeg vil klage på forsikringsoppgjør - brev til Finansklagenemnda

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på forsikringsavgjørelse

Jeg viser til vedlagte brev fra
datert
, skadesak nr
/avtalenummer
og tidligere dokumenter i saken, se vedlegg.
Det fremgår av selskapets brev at jeg ikke får
. Selskapet begrunner avslaget med
. Jeg mener selskapets avslag er feil, fordi
. Jeg ber om at De tar stilling til dette.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.