Forside > Klagebrev > Mot selger å holde tilbake kjøpesummen

KLAGEBREV TIL SELGER

Mot selger å holde tilbake kjøpesummen

Å holde tilbake kjøpesummen - brev til selger

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eiendom

. Jeg viser til kjøp av ovennevnte eiendom, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjon.
Etter min mening foreligger det en mangel med eiendommen. Det begrunner jeg på følgende måte:
. Vedlagt følger dokumentasjon som bekrefter mangelen.
På grunnlag av ovennevnte vil jeg holde tilbake deler av kjøpesummen, jf. avhendingsloven § 4-15, kr
,-. Dokumentasjon på kravet følger vedlagt. Summen blir holdt tilbake til eiendommen blir satt i den stand jeg kunne forvente ut fra avtalen og forholdene for øvrig.
Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, blir saken vurdert oversendt til Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.