Forside > Klagebrev > Mot selger utbedring reparasjon og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Mot selger utbedring reparasjon og erstatning

Jeg krever utbedring og erstatning - brev til selger

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eiendom

. Jeg viser til kjøp av ovennevnte eiendom, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjon.
Etter min mening foreligger det en mangel med eiendommen. Det begrunner jeg på følgende måte:
. På grunnlag av ovennevnte krever jeg at De utbedrer mangelen så snart som mulig, og uten kostnad for meg, jf. avhendingsloven § 4-10 og § 4-14. Jeg ber om at De tar kontakt med meg snarest for å avtale gjennomføring. I tillegg krever jeg erstatning for de faktiske utgifter jeg har hatt som følge av mangelen, kr
,-. Kopi av dokumentasjon av utgiftene følger vedlagt.
Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, blir saken vurdert oversendt til Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.