Forside > Klagebrev > Overtagelse jeg krever å heve kjøpet

KLAGEBREV TIL SELGER

Overtagelse jeg krever å heve kjøpet

Overtagelse: Jeg krever å heve kjøpet

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på forsinkelse ved kjøp av eiendom

Jeg viser til avtale om kjøp av ovennevnte eiendom, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjon.
Etter min mening er overlevering av eiendommen forsinket. Dette begrunner jeg på følgende måte:
. På grunnlag av forsinkelsens lengde og forholdene for øvrig anser jeg at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd, og mener det gir grunnlag for å heve kjøpet av eiendommen. Så snart det foreligger en aksept for hevingskravet mitt, vil eiendommen stilles til Deres disposisjon, og skjøtes over på Dem, mot tilbakebetaling av kjøpesum og renter. Jeg forutsetter for øvrig at hevingsoppgjøret skjer i samsvar med avhendingslovens bestemmelser.
Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, blir saken vurdert oversendt til Forliksrådet for videre behandling.
Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.