Forside > Klagebrev > Deponering av omtvistet leie

KLAGEBREV TIL SELGER

Deponering av omtvistet leie

Deponering av omtvistet leie

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Deponering av omtvistet leie

Jeg gir med dette melding om at den omtvistede leien på
er satt inn på kontonummer
i
. Kontoen er fra nå av sperret og kan kun disponeres av
og
i fellesskap. Jeg holder tilbake husleien fordi
. Også fremtidige krav som oppstår på samme grunnlag, vil bli innbetalt på denne konto inntil saken er løst. Jeg ber om en tilbakemelding innen 14 dager på mottak av denne meldingen, og imøteser samtidig et forslag til hvordan tvisten kan løses.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.