Forside > Klagebrev > Erstatning for egne utgifter med retting av mangelen

KLAGEBREV TIL SELGER

Erstatning for egne utgifter med retting av mangelen

Erstatning for egne utgifter med retting av mangelen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon vedrørende leie av bolig

Viser til ovennevnte avtale, og fremsetter følgende krav. Etter min mening var boligen mangelfull, jamfør min tidligere reklamasjon til Dem. Da jeg dessverre ikke kan se at De har utbedret den påpekte mangelen innen rimelig tid, har jeg selv sett meg nødt til å utbedre mangelen og krever med dette erstattet mine nødvendige utgifter, kr
,-. Kopi av dokumentasjon av utgiftene følger vedlagt. Jeg ber om at De tar stilling til kravet mitt så snart som mulig, og at De gir en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.