Forside > Klagebrev > Erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Erstatning

Erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon vedrørende leie av bolig

. Viser til ovennevnte avtale, og fremsetter følgende reklamasjon. Etter min mening er boligen mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. Jeg krever erstatning for de faktiske utgifter jeg har hatt som følge av mangelen, jf. husleieloven § 2-13 og § 2-14, kr
,-. Kopi av dokumentasjon av utgiftene følger vedlagt. Jeg ber om at De tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at De gir en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forliksrådet for videre behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.