Forside > Klagebrev > Heving av leieavtalen

KLAGEBREV TIL SELGER

Heving av leieavtalen

Heving av leieavtalen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Heving av avtale om leie av bolig

Viser til ovennevnte avtale.
Etter min mening er boligen beheftet med en mangel som medfører vesentlig mislighold av avtalen. Dette vil jeg begrunne på følgende måte:
. På grunnlag av ovennevnte varsler jeg herved at jeg vil heve leieavtalen, jf. husleieloven § 2-12. Boligen stilles til Deres disposisjon fra den
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.