Forside > Klagebrev > Klage på indeksregulering

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på indeksregulering

Klage på indeksregulering

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på indeksregulering av leien

. Viser til ovennevnte avtale, og vil i den forbindelse opplyse at indeksreguleringen ikke er i samsvar med Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Etter min beregning vil korrekt leie per måned etter regulering være kr
. Jeg ber om at De tar stilling til min klage innen 14 dager, og retter beløpet så snart som mulig. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert rettslig forfulgt.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.