Forside > Klagebrev > Leietakers krav om tilbakebetaling av ulovlig depositum

KLAGEBREV TIL SELGER

Leietakers krav om tilbakebetaling av ulovlig depositum

Leietakers krav om tilbakebetaling av ulovlig depositum

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Leietakers krav om tilbakebetaling av ulovlig depositum

Jeg viser til ditt krav om depositum på
som jeg har betalt. Depositumet er ikke håndtert i henhold til husleielovens § 3-5 ettersom
. Husleielovens § 3-7 setter forbud mot depositum i strid med reglene i § 3-5. Jeg krever derfor beløpet tilbakebetalt. Det gjøres oppmerksom på at leieavtalen for øvrig ikke påvirkes av mitt krav, jf. § 3-7 andre ledd. Jeg ber om at det ulovlig deponerte beløpet innbetales til min konto
i
innen
. I motsatt fall vil beløpet motregnes på husleien.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.