Forside > Klagebrev > Leietakers krav om tilbakebetaling av ulovlig innbetalt husleie

KLAGEBREV TIL SELGER

Leietakers krav om tilbakebetaling av ulovlig innbetalt husleie

Leietakers krav om tilbakebetaling av ulovlig innbetalt husleie

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav om tilbakebetaling av ulovlig innbetalt husleie

Jeg viser til at jeg har betalt kr
særskilt for
. Etter husleieloven er det forbudt å ta særskilt betalt for dette, og leietaker kan alltid kreve tilbakebetalt slike særskilte innbetalinger. Det vises til husleieloven § 3-7. Jeg krever med dette de særskilte innbetalingene tilbakebetalt. I tillegg kommer rente med kr
. Jeg ber om at kr
innbetales til min konto
innen 14 dager fra dags dato.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.