Forside > Klagebrev > Leietakers krav på depositum utbetalt fra banken

KLAGEBREV TIL SELGER

Leietakers krav på depositum utbetalt fra banken

Leietakers krav på depositum utbetalt fra banken

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav om utbetaling av depositum vedrørende

Viser til ovennevnte depositumkonto, og vil i den forbindelse kreve mitt depositum utbetalt, kr
,- med tillegg av renter.
Leieforholdet som er tilknyttet depositumsavtalen er avsluttet, og det foreligger fra min side ikke uoppgjort husleie, skader på husrommet eller andre uoppgjorte krav som reiser seg av leieavtalen. De oppfordres med dette til å varsle utleier skriftlig om kravet, slik husleieloven § 3-5 sjette ledd bestemmer. Det følger av ovennevnte bestemmelse at: Krever leieren utbetaling av depositumet utover opptjente renter, skal banken varsle om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen 5 uker etter at varslet ble mottatt, dokumenterer å ha reist søksmål. Mottar ikke banken slik dokumentasjon innen fristen, og leieren ikke har trukket kravet tilbake, kan banken utbetale beløpet til leieren med frigjørende virkning for banken. Deres tilbakemelding imøteses.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.