Forside > Klagebrev > Protest mot varsel om gjengs regulering av leien

KLAGEBREV TIL SELGER

Protest mot varsel om gjengs regulering av leien

Protest mot varsel om gjengs regulering av leien

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Protest mot varsel om gjengs regulering av leien

. Viser til ovennevnte avtale, og vil i den forbindelse protestere mot varsel om regulering av leien. Etter min mening er det ikke anledning til å endre leien. Dette fordi:
. Jeg ber om at De tar stilling til min klage innen 14 dager, og retter leiebeløpet så snart som mulig. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert rettslig forfulgt.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.