Forside > Klagebrev > Utleiers krav på depositum fra leietaker

KLAGEBREV TIL SELGER

Utleiers krav på depositum fra leietaker

Utleiers krav på depositum fra leietaker

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Utleiers krav på depositum fra leietaker

Jeg viser til husleieloven § 3-5 og ber med dette om at du skriftlig samtykker i at det blir utbetalt kr
fra depositumskontoen til min konto
. Begrunnelsen for mitt krav er
. Hvis du er enig i dette, kan samtykke gis ved påtegning på dette brevet med underskrift og datering. Jeg ber om tilbakemelding innen 14 dager.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.