Forside > Klagebrev > Avtalt honorar i strid med etiske regler

KLAGEBREV TIL SELGER

Avtalt honorar i strid med etiske regler

Avtalt honorar i strid med etiske regler

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i forbindelse med utført takst

Viser til inngått avtale med Dem om taksering av min eiendom. Jeg mener at De i forbindelse med oppdraget ikke har fulgt de etiske regler i forbindelse med fastsetting av prisen. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Jeg mener at Deres brudd på de etiske reglene er av en slik karakter at det må foretas en ny vurdering av størrelsen på Deres vederlag. Jeg ber om at denne legges fram innen 14 dager. Dersom vi ikke kommer til enighet, vil saken bli vurdert oversendt til Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.