Forside > Klagebrev > Krav om spesifisert regning

KLAGEBREV TIL SELGER

Krav om spesifisert regning

Krav om spesifisert regning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i forbindelse med utført takst

Viser til inngått avtale med Dem om taksering av min eiendom, samt mottatt faktura. Slik jeg ser det, er ikke den mottatte fakturaen spesifisert. Dette gjør at det blir vanskelig for meg å se hvorledes De har beregnet honoraret. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Jeg krever med dette at en spesifisert faktura legges frem så snart som mulig og senest innen 14 dager. Beløpet vil bli holdt tilbake inntil slik faktura mottas. Dersom vi ikke kommer til enighet, vil saken bli vurdert oversendt til Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.