Forside > Klagebrev > Mangelfull takst prisavslag

KLAGEBREV TIL SELGER

Mangelfull takst prisavslag

Mangelfull takst: Prisavslag

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på utført takst

Viser til inngått avtale med Dem om taksering av min eiendom. Jeg har mottatt takstrapport og etter å ha gjennomgått rapporten, mener jeg denne er mangelfull. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. Jeg mener at Deres avtalebrudd er av en slik karakter at det foreligger grunnlag for å reklamere på tjenesten. Jeg finner ikke bruddet så vesentlig at det er grunnlag for å heve avtalen, men slik jeg ser det, gir ovennevnte beskrivelse grunnlag for et prisavslag. Jeg mener derfor at jeg ikke er forpliktet til å betale mer enn kr
. Jeg ber om en skriftlig bekreftelse på at dette aksepteres innen 14 dager. Dersom dette ikke aksepteres, eller jeg ikke hører fra Dem innen fristen, vil saken bli vurdert oversendt til Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.