Forside > Klagebrev > Innsyn i passeringar

KLAGEBREV TIL SELGER

Innsyn i passeringar

Innsyn i passeringar

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Førespurnad om innsyn i passeringar

Eg viser til passeringane mine i perioden
med køyretøy registrert som
. Med heimel i personopplysingslova ber eg om å få innsyn i passeringane mine. Eg ber om svar innan 14 dagar.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.