Forside > Klagebrev > Klage på ilagt tilleggsavgift

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på ilagt tilleggsavgift

Klage på tilleggsavgift

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på tilleggsavgift

Eg viser til passeringane mine i perioden
med køyretøy registrert som
. Eg vil med heimel i forvaltingslova klage på vedtak
, gitt av bompengeselskapet
den
. Eg er usamd i vedtaket fordi
, og eg ber om at vedtaket og tilleggsavgifta blir oppheva. Eg er
om klagefristen på tre veker. Fristen gjekk frå
. Vi ser fram til å få ei snarleg avgjerd.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.