Forside > Klagebrev > Å halde tilbake delar av kjøpesummen

KLAGEBREV TIL SELGER

Å halde tilbake delar av kjøpesummen

Å halde tilbake delar av kjøpesummen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til det ovannemnde kjøpet og ønskjer med dette å reklamere.
Etter mi meining er bilen mangelfull. Grunnen til det er:
. Ved nærmare undersøking har eg funne ut at det vil koste kr
å utbetre denne mangelen. Dette beløpet blir difor halde tilbake, mens resten av den avtalte kjøpesummen blir betalt.
For ordens skuld gjer eg merksam på at eit eventuelt krav frå deg om innbetaling av det tilbakehaldne beløpet vil vere omstridt. Eit eventuelt forsøk på å drive kravet inn via inkasso vil difor vere å rekne som brot på god inkassoskikk.


Eg ber om at de tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå dykk innan fristen, eller får ei tilbakemelding som eg ikkje kan akseptere, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for å få henne handsama vidare der.


Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.