Forside > Klagebrev > Avkall på krav om eigendel

KLAGEBREV TIL SELGER

Avkall på krav om eigendel

Avkall på krav om eigendel

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til det ovannemnde kjøpet og reklamasjonen eg har sett fram.
I samband med at firmaet dykkar har utført reparasjon på bilen min, er det kravd ein eigendel på kr
. Etter mi meining er bilen mangelfull. Grunnen til det er:
. Slik eg ser det, er det dermed i strid med reglane i forbrukarkjøpslova å rette eit slikt krav. Eg krev derfor at de gir avkall på kravet, og for ordens skuld gjer eg merksam på at kravet er omstridt. Eit eventuelt forsøk på å drive inn kravet via inkasso må reknast som eit brot på god inkassoskikk. Eg ber om at de tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå dykk innan fristen, eller får ei tilbakemelding som eg ikkje kan akseptere, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.