Forside > Klagebrev > Eg vil avbestille gebyr er ikkje avtalt

KLAGEBREV TIL SELGER

Eg vil avbestille gebyr er ikkje avtalt

Eg vil avbestille - gebyr er ikkje avtalt

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Avtale om kjøp av

- avbestilling Eg viser til den inngåtte avtalen og forbrukerkjøpsloven § 41 og informerer med dette om at eg vil gjere meg nytte av retten min til å avbestille bilen.
Eg ber om ei tilbakemelding på kor stort avbestillingsgebyr eg blir avkravd i samband med det. Avbestillingsgebyret blir innbetalt så snart eg får ei tilbakemelding - så sant det ikkje er urimeleg høgt.


.
Dersom avbestillinga ikkje skulle bli akseptert eller kravet eg mottek, er urimeleg høgt, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for vidare behandling der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.