Forside > Klagebrev > Krev at avtalen blir gjennomført forseinking

KLAGEBREV TIL SELGER

Krev at avtalen blir gjennomført forseinking

Krev at avtalen blir gjennomført - forseinking

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til avtalen som blei inngått
, og ønskjer med dette å reklamere.
Trass i at det er inngått ein avtale om kjøp, er ikkje avtalen gjennomført. Eg krev at avtalen blir gjennomført ved at du leverer bilen og eg betaler inn heile den avtalte kjøpesummen, kr
. Eg krev med dette levering så snart som mogleg og seinast innan ei veke frå dags dato. Dersom levering ikkje finn stad eller det ikkje blir inngått ein avtale om levering som eg kan akseptere, innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for vidare behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.