Forside > Klagebrev > Krev erstatning for forseinking

KLAGEBREV TIL SELGER

Krev erstatning for forseinking

Krev erstatning for forseinking

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på avtale om kjøp av

Eg viser til kjøpet av den ovannemnde bilen og forseinkinga som oppstod i samband med det.
På grunn av denne forseinkinga har eg blitt påført økonomisk tap. Derfor krev eg at kr
,- blir utbetalt til meg. Dokumentasjonen på tapet er vedlagd.

Eg krev at utbetaling skjer så snart som mogleg og seinast innan 14 dagar frå dags dato. Dersom levering ikkje finn stad eller det ikkje blir inngått ein avtale om levering som eg kan akseptere, innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for vidare behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.