Forside > Klagebrev > Krevje forskotsbetalte pengar tilbake forseinking

KLAGEBREV TIL SELGER

Krevje forskotsbetalte pengar tilbake forseinking

Krevje forskotsbetalte pengar tilbake

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til avtalen som blei inngått
, og ønskjer med dette å reklamere.
Det er betalt inn kr
,- på forskot, men eg har ikkje motteke bilen. Eg oppfattar dette som eit vesentleg avtalebrot frå di side som gjer at avtalen fell bort.

Eg krev med dette tilbakebetaling så snart som mogleg og seinast innan ei veke frå dags dato. Dersom det ikkje skjer, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for vidare behandling.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.