Forside > Klagebrev > Omlevering og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Omlevering og erstatning

Omlevering og erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til det ovannemnde kjøpet og ønskjer med dette å reklamere.
Etter mi meining er bilen mangelfull. Grunnen til det er:
. På bakgrunn av det krev eg omlevering. Eg krev at du leverer meg ein tilsvarande bil så snart som råd er, då utbetring ikkje er noko alternativ når mangelen er som han er. I tillegg krev eg erstatning for dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av mangelen, kr
,-. Dokumentasjonen på kostnadene er vedlagd.

Eg ber om at du tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå deg innan fristen, eller får ei tilbakemelding som eg ikkje kan akseptere, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.