Forside > Klagebrev > Utbetring reparasjon og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Utbetring reparasjon og erstatning

Utbetring/reparasjon og erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til det ovannemnde kjøpet og ønskjer med dette å reklamere.
Etter mi meining er bilen mangelfull. Grunnen til det er:
. På bakgrunn av det krev eg at du utbetrar mangelen så snart som råd er, og utan at det kostar meg noko, jf. forbrukerkjøpsloven §§ 29 og 30, evt kjøpsloven § 34. Dersom bilen ikkje blir reparert på ein autorisert verkstad, krev eg at bilen blir levert inn til ein slik verkstad for å få reparasjonen godkjend.
I tillegg krev eg erstatning for dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 33, evt. kjøpsloven § 40, kr
,-. Kopi av dokumentasjon på utgiftene er lagd ved.

Eg ber om at du tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå deg innan fristen, eller får ei tilbakemelding som eg ikkje kan akseptere, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.