Forside > Klagebrev > Det er ikkje eg som skal ha denne rekninga

KLAGEBREV TIL SELGER

Det er ikkje eg som skal ha denne rekninga

Det er ikkje eg som skal ha denne rekninga

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i samband med leige av bil

Eg viser til den inngåtte leigeavtalen
. Eg gjer merksam på at eg ikkje er villig til å akseptere kravet. Grunnen til det er:
. Derfor vil eg ikkje betale inn beløpet, kr
,-, og dette må reknast som omstridt. Eit eventuelt forsøk på å drive inn kravet via inkasso vil dermed vere å rekne som eit brot på god inkassoskikk. Dersom kravet mitt ikkje blir akseptert, ber eg om ei skriftleg grunngitt tilbakemelding innan 14 dagar. Dersom kravet blir avvist eller eg ikkje høyrer frå dykk, kjem eg til å sende saka over til
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.