Forside > Klagebrev > Eg er delvis usamd i erstatningskravet eg har fått og vil berre betale delar av det

KLAGEBREV TIL SELGER

Eg er delvis usamd i erstatningskravet eg har fått og vil berre betale delar av det

Eg er delvis usamd i erstatningskravet eg har fått, og vil berre betale delar av det

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i samband med leige av bil

Eg viser til leigeavtalen som er inngått
, og erstatningskravet eg har fått i samband med den.

Eg gjer merksam på at eg ikkje er villig til å akseptere heile kravet. Grunnen til det er:
. På grunn av det ovannemnde har eg betalt inn kr
,-. Restbeløpet kr
,-, må reknast som omstridt.

Dersom ikkje kravet mitt blir akseptert, ber eg om ei skriftleg grunngitt tilbakemelding innan 14 dagar. Eg ber også om ei tilbakemelding på kva dykk ønskjer å gjere vidare i saka. Eg gjer merksam på at eit eventuelt inkassoselskap som påtar seg å krevje inn det omstridde beløpet, vil bli klagd inn til Inkassoklagenemnda med påstand om brot på god inkassoskikk.
Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.